Chốt cửa hành động bị trì hoãn

Hàng đầu của Trung Quốc cửa cấp thương mại gần hơn thị trường sản phẩm